Hoe gaan we te werk?

We analyseren.

Dankzij het adembenemende tempo van de technologische vooruitgang van vandaag, is de zakenwereld van de 21e eeuw er één van snelle, constante verandering. Innovaties veranderen de manier waarop we leven en werken, en bedrijven moeten zich kunnen aanpassen aan deze veranderingen of geraken achterop.

Het is onze taak om organisaties door het lastige terrein van verandering te loodsen ("change management"). Eenmaal we klanten door die veranderingen genavigeerd hebben, worden ze robuuster, concurrerender en zijn ze beter uitgerust om de steeds veranderende wereld van digitaal zakendoen aan te kunnen.

Onze eerste stap bestaat vooral uit luisteren. We gaan er prat op dat we goed zijn in het luisteren en dat daar onze sterkte ligt. We oriënteren ons, leggen samen de objectieven vast en bepalen de scope. Daar spelen we reeds kort op de bal en maken we meteen het verschil met aanbieders van commerciële "off-the-shelft" software.

Bedrijven zijn geen eenheidsworst en dat is nu net waar veel aanbieders de mist ingaan. Het vergt enige ervaring en de juiste elicitatie-technieken om de correcte informatie van de juiste partijen te distilleren om zo tot de juiste requirements te komen.

As-is

We analyseren en documenteren bestaande systemen en processen, brengen het bedrijfsmodel in kaart en identificeren kwetsbaarheden. We meten de polsslag van uw bedrijf óf van een specifiek bedrijfsproces. Ons eerste doel is de werking ervan begrijpen:

  • Welke zijn de betrokken partijen (stakeholders) en welke zijn de processen die mogelijk beïnvloed worden door elke actie die het bedrijf onderneemt?
  • Waar liggen de prioriteiten en welke wijziging heeft welke impact?
  • Welke software wordt reeds gebruikt, hoe werkt dit en zijn er bepaalde afhankelijkheden?
  • Waar liggen sterktes, zwakheden, opportuniteiten en kwetsbaarheden?
  • ...

Met andere woorden, we verdiepen ons om zo'n goed as-is totaalbeeld te krijgen.

To-be

Eenmaal we de bestaande bedrijfsprocessen in kaart gebracht hebben, gaan we over tot analyse en verbetering van die processen. In samenwerking met de klant bekijken we waar software op maat ondersteuning kan bieden en tot welke to-be oplossing we moeten geraken.

Met een kraakhelder beeld van het beoogde streefdoel gaan we over tot de ontwikkeling van uw oplossing op maat. Waar mogelijk ontlasten we mensen van repetitieve, tijdsopslorpende taken door ze de juiste tools aan te leveren en ontwikkelen we management tools om "live" een accuraat overzicht op de interne werking te krijgen.

Samengevat, we stellen ons op als uw partner die samen met u de interne werking evalueert, analyseert en verbetert.

Onze visie uit de doeken

Investeringen in software moeten zichzelf terugbetalen, zoniet zijn ze zinloos.
We delen graag onze visie met u.

En nu?

Theorie is mooi, maar ons echt leren kennen doet u via een persoonlijk gesprek. We komen graag vrijblijvend bij u langs om te luisteren hoe we u verder kunnen helpen.